Montaža obrob in slemenjakov

Montaža obrob

Pri kovinskih kritinah sta možni dve vrsti obrob, lahko se jih montira pod kritino ali nad kritino. Ko se obrobe naročajo, je potrebno vedeti kaj vse naj obroba pokriva. Ali bodo to samo letve in kritina ali tudi zračni most,…Pri obrobah, ki se jih montira pod kritino je potrebno vpoštevati dejstvo, da se obroba poglobi v letev za višino zavihka za vodo.

Pri obrobah lahko, kot je razvidno na skicah, dodamo tudi veterno desko, v tem primeru se zgornji del obrob poveča.

Montaža obrobe zgoraj
Montaža obrobe zgoraj
Montaža obrobe spodaj
Montaža obrobe spodaj

 

Montaža slemenjaka

Montaža slemenjaka
Montaža slemenjaka

Montaža slemenjaka

 

Montaža zidnih obrob

 

Montaža kapnih obrob

Vijačenje

Vijačenje kritine

Vijačenje je zelo pomemben in natančen postopek pri montaži kritine. Paziti je potrebno na kar nekaj stvari. Za vijačenje na lesene letve uporabljamo vijake 4,8×354,8×60 in 4,8×70. V primeru kovinskih konstrukcij se uporabljajo vijaki z oznako GT6 5,5×25 in 5,5×65.

Najprej bi pojasnili zakaj se kovinske kritine brez izolacij ne vijači na vrhu vaja:

 • prvi razlog je raztezek, saj vrh valja, ko ni privijačen prosto giblje. Sicer so raztezki mali toda se pojavljajo neprestano,
 • na vrhu valja ni možno dobro in z občutkom pritrditi kritine. V primeru, da privijete premočno poškodujete kritino in, če premalo pa vam zna s časom prepuščati tekočino,
 • v primeru, da privijačite na vrhu valja, kjer so raztezki največji vam lahko s časom poveča izvrtina okoli vijaka in ponovno imate težave z zatekanjem
 • potrebujete jahače, ki pa cenovno niso poceni in kazijo videz strehe

Zakaj vijačiti spodaj:

 • lahko zelo močno pritrdite kritino, zato je spoj zelo tesen,
 • vrh valja kritine lahko giblje in sprošča napetosti pri raztezku,
 • kljub temu, da je vijak na dnu valja, kjer teče voda, in ima tesnilo EPDM, katere lastnosti so opisane spodaj, zagotavlja tesnost spoja v življenjski dobi kritine,
 • ne potrebujete jahačev,
 • obenem se lahko pritrjuje snegolove.

Lastnosti vijakov:

 • so samorezni in ni potrebno predvrtati, tudi pri debelinah jekla 10mm,
 • imajo tesnilo EPDM, ki je UV stabilno
 • so v barvah kritine,
 • so pocinkani,
 • imamo ih v dolžinah do 7cm oz. 70mm,
 • premer izvrtine je manjši od premera stebla, tako si vijak vreže navoj v kritino.

Vse naše kritine v obliki strešnika in v obliki trapeza vijačimo po sistemu dva, tri ali štiri vijake spodaj in dva vijaka na vrhu valja na spoj. Na vrhu valja na spoju vijačimo iz razloga, da imamo dobro tesnjenje med dvema kritinama. Tudi dve pločevine so dovolj močne, da zdržijo pritisk vijaka in se ne deformirajo preveč. Ostali valji se lahko raztezajo. Lahko se uporabi na spojih tudi vijake 4,8×20 GTO2, ki imajo zelo gost navoj in lahko stisnejo dve pločevine. Paziti je potrebno, da je vijak privijačen ravno prav močno. Tesnilo mora  po celi površini nalegati po kritini. Ne sme pa biti preveč privijačena saj tesnilo lahko raztrgamo. paziti je potrebno tudi na kot vijačenja, da je vendo pravokotno na kritino! Porabimo okoli 5kos vijakov na m2 dolžine 35mm in 3kos dolžine 60mm.

Razporeditev vijakov
Razporeditev vijakov

Spodnja skica prikazuje eno izmed variant vijačenja kritine v obliki strešnika. Podoben razpored je tudi pri ostalih kritinah. Na sliki so vrhi valja označeni rumeno. Se pravi vijaki kateri so na teh poljih so dolgi in so vijačeni na spoju dveh kritin. Ostali vijaki so kratki oz. 4,8x35mm. Na spodnji skici je tudi prerez kritine.

 

Montaža letev

Preden se začne polagati kritino na streho, je potrebno najprej izvesti montažo letev. Letve lahko zabijamo ali pa vijačimo s tesarskimi vijaki. Pri kritini v obliki strešnika morajo biti letve montirane točno po skici in sicer je potrebno razmike med letvami meriti absolutno od druge letve, katero se zmontira najprej. Pri obliki trapeza T-8 in T7, morajo biti letve narazen max 40cm, pri obliki trapeza T-14, T-18, T-20 50cmin pri  T-35 do 60cm. To velja za debelino pločevine 0,5mm. pri večjih debelinah so lahko ti razmiki večji.

 

Dimenzije letev, za kritine v obliki strešnika, upoštevajoč razdaljo med špirovci do 90cm, uporabljamo  letve 4/5cm. Pri trapezih kjer je razdalja med leetvami večja kot 50cm pa lahko 6/5cm ali pa tudi večje dimenzije.

 

Zelo pomembno je prva kapna letev, saj mora biti res poravnana. Iz te letve potem izhajamo z razmeritvijo ostalih. Kritine ponavadi postavimo okoli 8-10cm preko zadnje letve (prikazuje spodnja skica)

Razporeditev letev
Razporeditev letev

 

V primeru montaže kritine brez kapa je izvesti montažo letev po naslednji skici 2. Pred montažo kritine je potrebno montirati tudi kapno obrobo.

Razporeditev letev brez napušča
Razporeditev letev brez napušča

 

Če bomo kritino postavili 8 cm čez kap, je potrebno letvati po naslednji skici. Po tej skici se letva za kritine Platino, Vilano, Gloria, Olimpia, Maxima, povosd kjer je modul kritine 350mm. Modul je razdalja med enim in drugim valjem gledano od kapa do slemena. Če je kritina dolga 3,5m ima približno 10 modulov. Ko postavimo prvo letev drugo damo v razdalji 260mm oz. 26cm od zgornjega roba prve letve. Vedno merimo zgornji rob. Nato pa je potrebno meter raztegniti od druge letve pa vse do vrha slemena. Na vsake 350mm naredimo oznako, se pravi 350, 700, 1050, 1400 in tako naprej. Tako izničimo napako merjenja. Nikakor ne smemo meriti od letve do letve po 350mm, ker se napake seštevajo. Pri vsaki letvi nekaj mm in na zadnji imamo že nekaj cm napake. V skici 4 je ta postopek narisan.

 

Na tej skici vidimo postopek razmeritve. Na levi in na desni špirovec označimo razdalje med letvami in potem s pomočjo barvne vrvice označimo še ostale oznake na špirovcih. Šele nato pritrdimo letve.

Razporeditev letev z napuščem
Razporeditev letev z napuščem
Montaza letev
Montaza letev
Skica letvanja
Skica letvanja

Transport in skladiščenje kritine

Naročeno kritino vam lahko dostavimo na objekt oz. željeni naslov z našimi prevoznimi sredstvi ali pa izdelke prevzamete na našem naslovu Poljane pri Mirni Peči 3. V primeru, da izdelke prevzamete sami morate poskrbeti za ustrezen in varen prevoz saj je pločevina dokaj ostra in se tudi upogiba pri večjih dolžinah. Najbolje, da si pripravite paleto v dolžini kritine. V primeru, da kritino prevzamete sami za napake pri nalaganju in transportu ne odgovarjamo. Za pritrjevanje potrebujete tudi ustrezne povezovalne trakove. Trapezne kritine so malo bolj samonosilne kot pa kritine v obliki strešnika.

Transport in skladiščenje
Transport in skladiščenje

Pri ročnem razkladanju se priporoča uporabo varnostnih rokavic, saj so robovi ostri. Morajo pa biti rokavice nedrseče, da vam kritina ne zdrsne iz rok. Pri prelaganju je potrebno paziti, da se plošče dviguje in ne drsa eno po drugi, saj lahko pride do poškodb. Plošče je potrebno nositi ob telesu vertikalno, da ne pride do poškodbe plošč zaradi upogibanja. Plošče do dolžine štirih metrov nosita dve osebi. za daljše dolžine pa toliko večje število oseb. Kritina s filcem ne sme biti zložena na dežju in vlagi saj se lahko filc prepoji z vlago in gnije med ploščami, ter pride do poškodb barve. Ravno tako kritina brez filca. Kritina ne sme biti zložena na kupu več kot en mesec, saj lahko nastanejo trajne poškodbe barve za katere ni garancije.

Montaža kritine -de

Pred montažo kritine je potrebno preverite ali vse narejeno tako kot je opisano v navodilih letvanja. Ko imamo na strehe pritrjene letve je potrebno najprej določiti pravokotnost strehe. Plošča mora biti poravnana pravokotno na žleb oz kap. Nikakor pa ne sme biti poravnana na rob strehe, saj se lahko zgodi potem pri naslednjih ploščah, da gredio napačno in je zelo težko popraviti napako. Bistvena je prva in druga plošča. Nekako gremo do 8cm preko zadnje letve. Montaža kritine je zelo enostavna, če smo upoštevali vse podrobnosti.

Montaža kritine

Vijačenje kritine

 

Kot prikazujeta naslednji sliki je zelo pomembno, da je prva plošča poravnana ne glede na pravokotnost strehe. Tudi če je potrebno prvo ploščo odrezati. Nikakor pa ne smemo ploščo ravnati po robo strehe z leve ali desne strani, ker ni nujno, da je pravokotna na kap.  Držimo se razdalje 8-10cm preko roba kapne letve.

Pravokotnost montaže plošč
Pravokotnost montaže plošč

 

Če je streha nova ji lahko določimo pravokotnost preden porežemo letve. Pravokotnost je najbolje določiti na čim večji razdalji saj je tako natančnost večja. Recimo rahko uporabimo od kapa do slemena razdaljo 3m in po kapu 4m. Diagonala oz pravokotnost bi morala biti v tem primeru 5m. Lahko pa uporabite naš program za izračun diagonale po vaših izmerah. Ko imamo pravokotnost roba strehe glede na kap potem samo še označimo širino plošč po celi strehi, ko prikazuje desna skica. Tako se lahko potem pri polaganju plošč držimo teh oznak.

Razporeditev plošč po širini strehe
Razporeditev plošč po širini strehe

Montaža kritine

Montaža dodatnih elementov

Montaža slemenskega traku

Ko položimo kovinsko kritino, na slemenu očistimo nekaj cm kritine na obeh straneh strehe. Nato vzamemo slemenski trak, odlepimo nekaj cm zaščitnega traku in prilepimo trak na kritino. Rolo počasi odvijamo, pri tem sproti odstranjujemo zaščitni trak. Paziti moramo, da dobro pritisnemo in pa da ne lepimo preširoko, saj je v nasprotnem primeru slemenski trak viden, ker ga slemenjak ne pokriva.

Slemenski trak
Slemenski trak
Montaža slemenskega traku
Montaža slemenskega traku
Montaža slemenskega traku_1
Montaža slemenskega traku_1

Montaža prezračevalnega traku

Prezračevalni trak pride v poštev v primeru, da ima streha zračni most. Takrat prezračevalni trak pride montiran v kapu na zračni most. Služi proti vhajanju živali in prezračevanju strehe.

Prezračevalni trak
Prezračevalni trak
Montaža prezračevalnega traku
Montaža prezračevalnega traku
Montaža prezračevalnega traku_1
Montaža prezračevalnega traku_1

Montaža kapnih rešetk

Kapne rešetke montiramo v kapu obrnjene navzgor. Po montaži rešetk nanje položimo kritino in privijačimo. Tako živali nimajo vhoda v podstreho.

 

Kapna rešetka
Kapna rešetka
Montaža kapne rešetke
Montaža kapne rešetke
Montaža kapne rešetke_1
Montaža kapne rešetke_1

Montaža točkovnih snegolovov

Če se odločimo za točkovne snegolove, jih montiramo, ko vijačimo vijake. Tako ne delamo lukenj po nepotrebnem. Odločimo se za vzorec in po njem vijačimo. Najprej pritrdimo vijak toda ne do konca. Snegolov nataknemo

med glavo vijaka in tesnilom. Tesnilo mora biti pod snegolovom. Nato pritrdimo vijak do konca. V tabeli  si lahko določite potrebno število snegolovov glede na lokacijo objekta, naklon strehe in pa nadmorska višina objekta.

Točkovni snegolov
Točkovni snegolov

Montaža linijskih snegolovov

Pri montaži linijskih snegolovov je potrebno skrbeti, da jih bomo vijačili v letev. Obenem je pod snegolov, kjer vijačimo potrebno nalimati EPDM trak.

Montaža paroprepustne folije

Paroprepustna folija je sekundarna kritina. Kot že samo ime pove, prepušča paro, obenem pa ne prepušča vode. Polaga se jo od kapa proti slemenu. Prekrivanje med vrstami folije je od 15cm do 20cm.

Montaža paroprepustne folije

Montaža paroprepustne folije_1

Protikondenzni filc de

Protikondenzni filc

Kondezacija se pojavlja predvsem ponoči, kot posledice temperaturne razlike med hladnim zunanjim zrakom in toplejšim zrakom pod kovinsko kritino. Zaradi visoke prevodnosti pločevine, se na notranji strani kovinske kritine tvori kondenz, ki se združuje v kapljice. Te sčasoma začnejo kapljati z notranje strani kovinske strehe v prostor in posledično povzročajo škodo. Proti kondezacijski filc v času kondezacije vpije do 1000 ml/m2 kondenza. Ob naravnem prezračevanju in višji dnevni temperaturi, se kondenz med vlakni membrane posuši. Uporabljamo samo filc iz podjetja Filc Mengeš

 

Poleg kondenza ima ta zaščita tudi druge prednosti:

 •  hitrejši proces pokrivanja strehe – manjši stroški
 •  nadomešča funkcijo paroprepustne folije
 •  lepilo dodatno zaščiti površino pločevine proti koroziji
 •  zmanjša hrup, ki nastaja ob padanju dežnih kapelj
 •  material je odporen na bakterije
 •  negorljivost (A2)

Filc nalepljen na pločevino, ki je izpostavljena pospešenemu staranju v hlevskih pogojih,  poveča njeno odpornost na korozijo. Spremembe površine se v primerjavi s pločevino, ki je bila v direktnem kontaktu z vlažnim hlevskim zrakom pojavijo bistveno kasneje.

 

Kapilarni dvig je zmožnost substance, da vase vpije drugo substanco. Tako filc v kapu vpije vodo, katera se dviguje po pločevini proti slemenu. Zato je potrebno na kovinski pločevini v dnu odstraniti pas (približno 10 cm). Odstranitev pasu pa je pomembna tudi, ko se pločevine prekrivajo.

Odstranitev filca:

 • Rezanje z nožem (paziti, da ne režemo pregloboko)
 • Topljenje z fenom (paziti da je T fena okoli 100°C)

Segrevanje s fenom