Montaža letev

Preden se začne polagati kritino na streho, je potrebno najprej izvesti montažo letev. Letve lahko zabijamo ali pa vijačimo s tesarskimi vijaki. Pri kritini v obliki strešnika morajo biti letve montirane točno po skici in sicer je potrebno razmike med letvami meriti absolutno od druge letve, katero se zmontira najprej. Pri obliki trapeza T-8 in T7, morajo biti letve narazen max 40cm, pri obliki trapeza T-14, T-18, T-20 50cmin pri  T-35 do 60cm. To velja za debelino pločevine 0,5mm. pri večjih debelinah so lahko ti razmiki večji.

 

Dimenzije letev, za kritine v obliki strešnika, upoštevajoč razdaljo med špirovci do 90cm, uporabljamo  letve 4/5cm. Pri trapezih kjer je razdalja med leetvami večja kot 50cm pa lahko 6/5cm ali pa tudi večje dimenzije.

 

Zelo pomembno je prva kapna letev, saj mora biti res poravnana. Iz te letve potem izhajamo z razmeritvijo ostalih. Kritine ponavadi postavimo okoli 8-10cm preko zadnje letve (prikazuje spodnja skica)

Razporeditev letev
Razporeditev letev

 

V primeru montaže kritine brez kapa je izvesti montažo letev po naslednji skici 2. Pred montažo kritine je potrebno montirati tudi kapno obrobo.

Razporeditev letev brez napušča
Razporeditev letev brez napušča

 

Če bomo kritino postavili 8 cm čez kap, je potrebno letvati po naslednji skici. Po tej skici se letva za kritine Platino, Vilano, Gloria, Olimpia, Maxima, povosd kjer je modul kritine 350mm. Modul je razdalja med enim in drugim valjem gledano od kapa do slemena. Če je kritina dolga 3,5m ima približno 10 modulov. Ko postavimo prvo letev drugo damo v razdalji 260mm oz. 26cm od zgornjega roba prve letve. Vedno merimo zgornji rob. Nato pa je potrebno meter raztegniti od druge letve pa vse do vrha slemena. Na vsake 350mm naredimo oznako, se pravi 350, 700, 1050, 1400 in tako naprej. Tako izničimo napako merjenja. Nikakor ne smemo meriti od letve do letve po 350mm, ker se napake seštevajo. Pri vsaki letvi nekaj mm in na zadnji imamo že nekaj cm napake. V skici 4 je ta postopek narisan.

 

Na tej skici vidimo postopek razmeritve. Na levi in na desni špirovec označimo razdalje med letvami in potem s pomočjo barvne vrvice označimo še ostale oznake na špirovcih. Šele nato pritrdimo letve.

Razporeditev letev z napuščem
Razporeditev letev z napuščem
Montaza letev
Montaza letev
Skica letvanja
Skica letvanja